promo

ITNG предлага широк спектър от продукти, решения и услуги предназначени за вашите специфични нужди и бюджет. Посредством тях можете да направите ясни и предвидими разходите си за ИТ и да разполагате с една перфектно работеща ИТ система.

  • Дизайн, планиране и внедряване на ИТ решения, изграждане на мрежови инфраструктури
  • Консултантски услуги при прилагане на определена технология или решение;
  • Одит на информационната инфраструктура и препоръки за нейното подобряване;
  • Изграждане на IP телефонни централи и „Call” центрове;
  • Продажба и поддръжка на компютърна и офис техника - персонални компютри, периферия, сървъри и мрежово оборудване от водещите в тези области производители;
  • Поддръжка на информационни системи;

ITNG цели ефективност, надеждност и защита на вашите системи. Всяко решение е съобразено с индивидуалните ви потребности. Фокусирайте се върху бизнеса си и оставете на нашите високо квалифицирани и опитни специалисти да ви предоставят качествени и професионални ИТ услуги и решения, които да увеличат продуктивността и намалят разходите ви. Високотехнологичните услуги и решения, които предлагаме се отнасят не само за текущия момент, но и подготвят вашата система за бъдещи нужди и изисквания.

Нашите клиенти са от най-различни сфери на дейност като: производство, търговия, складове и дистрибуция, здравеопазване.