promo
ИТ Одит

Предлагаме ви разглеждане на ефективността и защитата на вашите ИТ системи, процеси и рисковете свързани с тях. Това включва:

  • Неадекватна сигурност (липса на антивирусно решение или защитна стена и пр.)
  • Неефикасна употреба на корпоративни ресурси или лошо управление
  • Неефективни ИТ стратегии, политики и практики (вкл. и липсата на такива)
  • Предпазване от ИТ злоупотреби и контрол на достъпа до ресурси – не оторизирана промяна на софтуер или данни; кражба на конфиденциална информация; използване на ИТ системите за лични цели
  • Непрекъснатост на ИТ системите (бекъп стратегии, резервираност и пр.)