promo
Софтуерна интеграция

Нашите специалисти имат богат опит в интеграцията на най-разнообразни софтуерни решения. ITNG ви предлага най-оптималните софтуерни решения, които да отговарят на вашите бизнес потребности, независимо дали са на базата на безплатен или комерсиален софтуер. Нашата основна цел е вашият бизнес да работи максимално гладко и безпроблемно с най-малки разходи.

ITNG предлага софтуерни решения в следните насоки:

 • Операционни системи – Microsoft Windows Server 2003/2008, Linux Debian/Ubuntu
 • Системи за електронна поща и съвместна работа между потребители – Microsoft Exchange Server 2003/2008, Zimbra Collaboration Suite
 • Решения за e-mail сигурност (anti-virus/spam/spyware)
 • Решения за директорийни услуги – Microsoft Active Directory – Продукт на Microsoft, който позволява на организациите централизирано управление на мрежови ресурси и потребители както и споделяне на информация между тях. Microsoft AD предоставя услуги по аутентикация и оторизция. Информацията за всички обекти (потрбители, ресурси) се съхранява в центрлизирана база данни (LDAP)
 • Системи за управления на документация и процеси – Microsoft SharePoint, Nuxeo, Alfresco
 • CRM решения – Microsoft CRM, Sugar CRM
 • Бази данни – MS SLQ, MySQL, PostgreSQL
 • Уеб сървъри – Apache, MS IIS
 • Софтуерни решения за бекъп и архивация – Symantec Backup Exec, HP Data Protector, Amanda, Bacula
 • Системи за мониторинг на мрежата - Nagios, Zabbix
 • Софтуерни решения за виртуални частни мрежи (VPN) базирани на IPSEC и PPTP
 • Софтуерни решения с отворен код за защитни стени и маршрутизация.