promo
VoIP Решения

ITNG предлага гласови решения (IP телефонни централи, “Call” центрове) на базирани на Asterisk.

Asterisk е софтуерна система с отворен код за телефонна централа (PBX – Private Branch Exchange), която работи по Linux, FreeBSD и MacOSX. Asterisk предлага всички възможности на големите корпоративни телефонни централи (гласова поща, конферентна връзка, интерактивен гласов отговор (гласови менюта), прехвърляне на телефонни разговори) като добавя и други. Asterisk реализира VoIP чрез множество протоколи и поддържа разнообразен телекомуникационен хардуер.

Основни причини, за да използвате Asterisk във вашата организация вместо Cisco, Avaya, Alcatel или Nortel

  • Стандарт с отворен код: Вашата организация никога няма да бъде обвързана с частна технология
  • Лесна интеграция със съществуващи софтуерни приложения (CRM, ERP, Call Center Software)
  • Разширяването на вашата телефонна мрежа става без закупуването на лицензи
  • Лесна интеграция на различни VoIP платформи в една (SIP, TDM, IAX)
  • По-ниска цена на интеграция спрямо останалите решения
  • Лесна настройка спрямо индивидуалните потребности на организацията
  • Възможност да се добавят нови функционалности, дописване на скриптове и номерационни планове
  • Asterisk e БЕЗПЛАТЕН!