ЗА НАС

„АЙ ТИ ЕН ДЖИ“ ЕООД (ITNG Ltd) е компания създадена с изцяло частен капитал през 2009 г. в София с цел предоставянето на висококачествени иновативни услуги, продукти и решения в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Нашият сплотен екип се състои от високо класифицирани специалисти с дългогодишен опит, непрекъснато развиващи своите знания и умения в пълно съответствие с последните технологии, стандарти и добри практики.

Ние от „АЙ ТИ ЕН ДЖИ“ прилагаме индивидуален подход  и непоколебима отдаденост към специфичните потребности и изисквания на всеки наш клиент. Посредством него предоставяме максимална ефективност, сигурност и надеждност на ИТ инфраструктурата и използваните ресурси.