СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Системната интеграция е процес на физическо или функционално свързване на различни изчислителни системи и софтуерни приложения така че да работят координирано и като едно цяло.

ITNG прилага индивидуален подход към всеки свой клиент съобразен с конкретните бизнес цели  и текущо състояние на съществуващите системи

Основни етапи, през които минава интеграцията на ИТ системи са:

  • Събиране на информация и анализ на бизнес процесите и изисквания на клиента
  • Оценка на съществуващата инфраструктура
  • Управление на проекта и техническото задание
  • Дизайн на архитектурата и планиране на изпълнението
  • Конфигуриране, доставка и инсталация на необходимия хардуер и софтуер
  • Тестване и документиране на интегрираното решение
  • Трансфер на знания и обучение на персонала