УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ

ITNG предлага цялостно портфолио с изнесени ИТ услуги за информационната и комуникационна инфраструктура на Вашата организация съобразно всяка ситуация и бюджет.

ITNG предоставя пълен набор от управляеми услуги, чрез които поема отговорността за работоспособността на ИТ системите и предвиждане необходимостта от редица процеси и функции с цел подобряване на надеждността, сигурността, бързодействието и намаляване на разходите. Посредством нашите управляеми услуги организациите могат да се освободят от несвойствените за тях дейности, свързани с управлението, поддръжката и експлоатацията на информационната и комуникационна инфраструктура и да се фокусират изцяло върху своя основен предмет на дейност.

Предлаганите от ITNG управляеми услуги са базирани на ITIL модела с предварително договорени гарантирани нива на качество и производителност SLA (Service Level Agreement).